Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En knap 39- årig kvinde henvendte sig den 8. januar 2002 om morgenen på fødegangen på grund af veer.

Ved en undersøgelse ved ankomsten fandt man livmodermunden 3 cm åben og barnets hoved fast i bækkenindgangen. Kl. 11.55 var livmodermunden ca. 6 cm åben, men fosterets hoved stod stadig ved indgangen til bækkenet. Kl. 12.40 var der uændrede forhold med hensyn til åbningen og hovedets placering, men fostrets hjertelyd var lidt påvirket under veerne. Jordemoderen tilkaldte overlægen, som kl. 13.00 ordinerede akut kejsersnit på grund af manglende fremgang og påvirket hjertelyd. Kl. 13.37 blev der født ved kejsersnit en levende dreng fra uregelmæssig hovedpræsentation.

Der er uenighed parterne imellem om, hvorvidt patienten fik information og accepterede kejsersnit.

Der blev klaget over, at kvinden fik foretaget et kejsersnit, og at hun ikke fik tilstrækkelig information om kejsersnittet forinden operationen, og at hun ikke gav samtykke hertil. Der blev endvidere klaget over, at hun ikke efter operationen modtog information om kejsersnittet og efterforløbet.

Den fulde tekst

Klage over at man foretog kejsersnit uden samtykke

 

 

Nævnet fandt ikke anledning til at kritisere overlægens behandling af patienten. Det var nævnets opfattelse, at den manglende fremgang og specielt det, at barnets hoved ikke trængte ned i moderens bækken, var en indikation til at foretage kejsersnit.

Endvidere fandt nævnet ikke, at overlægen havde overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information og indhentelse af samtykke fra kvinden. Efter udtalelserne i sagen fandt nævnet det ikke tilstrækkelig godtgjort, at patienten - under de givne omstændigheder - modtog utilstrækkelig information om kejsernit, eller at der blev foretaget kejsersnit uden hendes samtykke. Nævnet finder imidlertid, at overlægen, som ansvarlig for kejsersnittet, burde have journalført den information, som patienten fik.