Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 37-årig mand konsulterede den 12. september og den 21. september 2001 praktiserende læge A, der blandt andet foretog en neurologisk undersøgelse. I perioden fra den 27. september til den 30. november 2001 undersøgte og behandlede praktiserende læge B patienten. Den 13. december 2001 indlagde læge B patienten akut på en neurologisk afdeling, hvor en scanning viste hjernesvulst. Den 21. januar 2002 afgik patienten ved døden.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog korrekt behandling af praktiserende læge A og B.
Den fulde tekst

Klage over praktiserende lægers forsinkede henvisning til videre udredning (hjernesvulst)

 

 

Det var nævnets opfattelse, at læge A foretog en relevant undersøgelse, som inkluderede en bedømmelse af cirkulation og centralnervesystem, ligesom der blev taget blodprøver.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere praktiserende læge B ´s behandling af patienten, idet lægen senest den 1. november 2001 burde have revurderet forløbet siden september 2001 og henvist til yderligere udredning. Der forelå ganske vist svingende og forskellige symptomer, men sammenlagt var der tale om sikre og fortsatte symptomer (svimmelhed, hovedpine, træthed, forandret syn), som ikke var tilfredsstillende forklaret. Der forelå omstændigheder, som måske kunne forklare noget af billedet, men synsbesvær, udtalt svimmelhed og vægttab, som fortsætter, bør undersøges nærmere.