Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 45-årig mand var i perioden april til august 2001 to gange indlagt på en medicinsk afdeling og blev siden fulgt ambulant . Den 21. november 2001 anmodede patienten sekretærerne i medicinsk ambulatorium om aktindsigt i sin journal. Lægen imødekom aktindsigten ved at tilbyde, at patienten kunne gennemlæse journalen i ambulatoriet, og at han senere kunne komme til ambulatoriet og tale med ham om journalen med eventuelle uddybende bemærkninger og/eller udtømmende forklaringer. Patienten var imidlertid gået, da lægen kom til ambulatoriet. Den 28. november 2001 udleverede lægen efter patientens anmodning om kopi af journalen, kopi af journalkontinuationer, laboratoriesvar og røntgenbeskrivelse, idet patienten ikke ønskede at gennemlæse journalmaterialet sammen med lægen.

Den 17. januar 2002 henvendte patienten sig til lægen og påpegede, at der manglede kopi af blodprøvesvar blandt andet fra april 2001. Da lægen ikke havde journalført hvilket materiale, han havde udleveret til patienten, blev det aftalt, at patienten skulle henvende sig skriftligt til medicinsk ambulatorium med henblik på udlevering af blodprøvesvar et år tilbage samt gennemsyn af journalen med henblik på kopi af det han måtte ønske.

Den 23. januar 2002 anmodede patienten medicinsk laboratorium ved lægen om udlevering af kopi af samtlige blodprøver et år tilbage samt om at gennemse journalen med henblik på at få kopi af det han måtte ønske.

Den 1. februar 2002 klagede patienten til Patientklagenævnet over afslag på aktindsigt. Den 7. februar 2002 imødekom lægen anmodningen om aktindsigt ved at meddele patienten, at han allerede havde modtaget fotokopi af journal og de oplysninger, som lægen havde fundet relevante, det vil sige praktisk talt dem alle. Lægen tilbød dernæst, at patienten kunne komme til gennemgang den 14. marts 2002 af den allerede udleverede fotokopi af journalen, som han blev bedt om at medbringe med henblik på at se, om der var blodprøvesvar, han endnu ikke havde modtaget.

Der blev klaget over, at lægen afslog anmodningen om aktindsigt af 23. januar 2002 i journalmateriale, herunder oplysninger om blodprøver, i perioden fra den 23. januar 2001 til den 23. januar 2002.
Den fulde tekst

Klage over afslag på aktindsigt i journalmateriale (anmodning om aktindsigt i samme materiale flere gange)

 

 

Nævnet fandt, at lægen burde have udleveret kopi af blodprøvesvar fra perioden februar 2001 til februar 2002 til patienten på baggrund af hans anmodning herom den 23. januar 2002. Nævnet oplyste i den forbindelse, at en læge, når en patient anmoder om aktindsigt i det samme materiale flere gange, som udgangspunkt ikke kan give afslag på aktindsigt med den begrundelse, at patienten tidligere har fået indsigt i det ønskede materiale.