Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 127

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod nazistisk virksomhed

Fremsat af Jørgen Tved (FK) Berlau (FK) Kurt Frederiksen (FK) Preben Møller Hansen (FK)

den 24. februar 1988

Den fulde tekst

Folketinget pålægger regeringen at udarbejde lovforslag med sigte på

et forbud mod al virksomhed og propaganda fra gamle og nye nazister,

der bygger på Hitlers raceundertrykkelse og krigsforbrydelser begået

under anden verdenskrig.

Bemærkninger til forslaget

De seneste oplysninger om nazistiske gruppers virksomhed, herunder

den verserende sag om den vesttyske nazist, der har taget ophold

i Sønderjylland, har bragt Danmark i et dårligt lys over for

andre lande.

Danmark må aldrig blive et fristed for nazistisk virksomhed eller

propaganda.

Derfor ønsker forslagsstillerne, at der sker en lovregulering af

området, så der bliver sat en stopper for denne modbydelige

virksomhed.

Skriftlig fremsættelse

Jørgen Tved (FK):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at

fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod nazistisk virksomhed.

(Beslutningsforslag nr. B 127).

Jeg henviser i øvrigt til forslagets tekst og de bemærkninger, der

ledsager det.

Officielle noter

Ingen