Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 21-årig kvinde henvendte sig med henblik på vaccine forud for længere varende rejse til Mellemamerika. Patienten fik vaccinen under huden og ikke i det øverste hudlag, som det skulle være sket. Lægen blev opmærksom herpå næste dag og orienterede overlægen, der derpå rettede henvendelse til patienten. Der opstod efterfølgende en byldedannelse svarende til injektionsstedet.

Der blev blandt andet klaget over, at vaccinen blev givet forkert.
Den fulde tekst

Klage over forkert indgift af BCG-vaccine

 

Nævnet fandt anledning til kritik af lægen, idet nævnet lagde vægt på, at det er afgørende for patientsikkerheden, at der i forbindelse med medicingivning m. v. foretages den rette identifikation af præparat, patient og dosis, herunder sikring af indgiftsmåden. Nævnet fandt videre, at lægen burde have foranlediget, at der i patientens journal var blevet anført noget om den forkerte indgift af vaccine.