Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 24-årige kvinde henvendte sig til sin praktiserende læge med hovedpine. Lægen behandlede med akupunktur og gentog behandlingen 2 gange på 3 uger. Ved den sidste behandling fik patienten smerter til højre for hvirvelsøjlen, og lægen foretog derfor en undersøgelse, der viste normale forhold.

Dagen efter henvendte patienten sig på skadestuen på grund af let åndedrætsbesvær og smerter, der strålede op i skulderen. En røntgenundersøgelse viste sammenfald af højre lunge (pneumothorax).

Der blev klaget over, at lægen ikke foretog en korrekt behandling i form af akupunktur, idet hun stak nålen så dybt, at patienten fik højresidig pneumothorax. Endvidere blev der klaget over, at lægen ikke informerede om, at patienten skulle søge læge, såfremt smerterne tiltog.
Den fulde tekst

Klage over akupunkturbehandling hos egen læge

 

Vedrørende behandlingen fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere lægen og lagde vægt på, at lægen i forbindelse med akupunkturbehandlingen havde placeret akupunkturnåle i cirka 5 millimeters dybde, to fingerbredder fra midtlinien, i ømme muskelpunkter.

Nævnet fandt, at der ved behandlingens afslutning ikke havde været tegn på, at en lunge var klappet sammen, og at den indtrufne punktering af højre lunge måtte anses for værende en hændelig komplikation.

For så vidt angik klagen over informationen, fandt nævnet grundlag for at kritisere lægen og lagde herved vægt på, at lægen burde have informeret om, at der forelå en lille risiko for komplikationer i form af sammenklapning af lungerne, og at hun skulle søge læge ved forværring af symptomerne.