Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
og sygeplejejournal. På afdelingen var afdelingssygeplejersken ansvarlig for håndteringen af begæring om aktindsigt. Hun skulle forinden drøfte anmodninger om aktindsigt med henholdsvis overlægen og den kliniske oversygeplejerske. Patienten fik efter 3 dage aktindsigt i sin journal. Han fik dog først aktindsigt i sin sygeplejejournal 12 dage efter sin anmodning, idet afdelingssygeplejersken ikke fik spurgt den kliniske oversygeplejerske i tide.
Den fulde tekst

Anmodning om aktindsigt i sygejournal ikke besvaret inden 10 dage

 

Der blev klaget over, at anmodningen om aktindsigt i sygeplejejournalen ikke var imødekommet, endsige besvaret. Nævnet fandt grundlag for at kritisere afdelingssygeplejersken. Nævnet lagde herved vægt på, at afdelingssygeplejersken ikke rettidigt besvarede den 20-årige mands anmodning om aktindsigt, idet der forløb mere end 10 dage, før anmodningen om aktindsigt i sygeplejejournalen blev besvaret.