Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 34-årig kvinde gik til en speciallæge i ortopædkirurgi, da hun i nogle måneder havde haft spontant opståede gener i højre storetå. Speciallægen fandt efter en røntgenundersøgelse indikation for et operativt indgreb på storetåens mellemfodsknogle (Hohmans osteotomi) og informerede patienten om operationens karakter, den postoperative badagering og aflastning. 5 måneder efter operationen blev patienten undersøgt på et sygehus, idet hun efter operationen havde udviklet en knyst ved højre storetå samt stivhed af storetåens grundled. Et år efter indgrebet var der en ganske lille fejlstilling af storetåen og en fremtrædende knyst ved storetåens mellemfodsknogle.

Der blev klaget over, at speciallægen ikke forud for operationen informerede patienten om, at indgrebet kunne medføre komplikationer og bivirkninger i form af smerter, stivhed i leddet og udvikling af knyst i foden.

Der blev endvidere klaget over, at speciallægen ikke havde foretaget operationen korrekt.
Den fulde tekst

Klage over behandling og manglende information om risici for komplikationer i forbindelse med indgreb i storetå (Hohmans osteotomi)

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere speciallægens information forud for operationen. Det blev herved lagt til grund, at patienten ikke blev tilstrækkeligt informeret om risikoen for komplikationer og bivirkninger i forbindelse med indgrebet. Nævnet lagde vægt på, at resultatet af Hohmans osteotomi er utilfredsstillende i et mindre antal tilfælde i form af smerter, nedsat bevægelse af storetåen eller tendens til fornyet skævstilling. Nævnet lagde desuden vægt på, at der ikke i journalen var anført, at der var givet information herom, og at det ikke af speciallægens udtalelse til sagen fremgik, at han informerede om de mulige komplikationer, som kunne komme efter indgrebet.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere speciallægens behandling af patienten, idet der ikke forelå egentlige komplikationer umiddelbart efter operationen.