Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 47-årig mand blev indlagt med smerter i brystet. Der blev ordineret behandling og undersøgelser for blodprop i hjertet. Prøverne viste en lille blodprop i hjertet. Patienten blev udskrevet uden symptomer.

11 dage senere blev patienten indlagt igen med tiltagende brystsmerter. En undersøgelse viste ikke tegn på en ny blodprop. Dagen efter blev han udskrevet af 1. reservelægen.

3 dage senere blev patienten indbragt på skadestuen på grund af smerter i brystet. Reservelægen besluttede overflytning til en sengeafdeling. En sygeplejerske var til stede, indtil hun modtog hun en anden patient, mens begge døre stod åbne. Hun så da, at han havde ændret ansigtskulør og fik kramper. Han fik hjertestop. Genoplivningsforsøg var uden effekt. Journalen forelå ikke i skadestuen.

Der blev klaget over, at der ikke blev taget røntgen af brystkassen og arbejdstest under indlæggelserne, og over at patienten ikke fik information om indtagelse af nitroglycerin. Der blev desuden klaget over, at patienten ikke blev overvåget på skadestuen og over, at man ikke kunne finde journalen.
Den fulde tekst

Klage over manglende undersøgelser, overvågning og information
af patient med brystsmerter

 

Patientklagenævnet fandt ikke anledning til kritik af overlægen. Man lagde vægt på, at patienten ikke befandt sig vel på hospitalet, og at overlægen derfor indgik et kompromis med ham. Desuden var han i relevant behandling og frembød ikke symptomer på hjertesvigt. For så vidt angår informationen, lagde nævnet vægt på, at nitroglycerin er symptombehandling, som anvendes hos patienter med hjertekramper, og det er ikke nødvendig efterbehandling af blodprop i hjertet.

Nævnet fandt anledning til kritik af 1. reservelægen, idet patienten i de sidste døgn op til den anden indlæggelse havde tiltagende hjertesmerter, og der på kardiogrammerne ses tiltagende udbredning og sværhedsgrad af iltmangelen i hjertet. Patienten burde ikke være udskrevet uden koronar arteriografi.

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af reservelægen, idet nævnet lagde nævnet vægt på, at han ved modtagelsen på skadestuen stillede den korrekte arbejdsdiagnose og påbegyndte den korrekte behandling samt i overensstemmelse med afdelingens instruks visiterede til kardiologisk afdeling. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af, at journalen ikke var til stede ved behandlingen på skadestuen, idet patienten havde redegjort for det tidligere forløb, og den tidligere journal ville ikke have bidraget med væsentlige oplysninger.

Patientklagenævnet fandt ikke anledning til kritik af overlægen i forbindelse med udfærdigelsen instruksen, idet den indeholdt regler om visitation, observation, undersøgelser og pleje af akutte hjertepatienter i skadestuen og kardiologisk afdeling.

Patientklagenævnet fandt ikke anledning til kritik af sygeplejersken, idet patienten var vågen, klar, varm, tør, og havde pæne farver, og der ikke var noget at bemærke ved blodtryk og puls. Lægen havde ikke ordineret elektronisk overvågning, eller at der skulle være fast vagt,