Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 25-årig kvinde var blevet henvist til en tandklinik på et sygehus, da hun havde et stort behandlingsbehov, og da hun ønskede, at al behandling skulle foregå i fuld narkose. Ved forundersøgelsen blev det vurderet, at 5+ og 5- skulle søges bevaret med plastkroner. Ved konsultation i marts 2002 blev 2 tænder i overkæben og 3 tænder i underkæben trukket ud på grund af cariesdestruktion, samt fyldningsbehandlet 8 tænder i overkæben, herunder 5+ og 5-, og 3 tænder i underkæben. Al behandling af patienten blev foretaget i fuld narkose.

Der blev klaget over, at der blev begået fejl i forbindelse med behandlingen, herunder at der blev trukket for mange tænder ud.
Den fulde tekst

Klage over, at der blev begået fejl i forbindelse med kariesbehandling

 

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af tandlægen, idet det var nævnets vurdering, at den eneste mulige behandling med den tanddiagnose, som 5+ og 5- havde, var tandudtrækning. Nævnet lagde videre vægt på, at ved en forundersøgelse til behandling i narkose lægges en foreløbig behandlingsplan med baggrund i den kliniske undersøgelse, som kan være mangelfuld pga. at patienten ikke accepterer undersøgelsen. Derudover tages røntgenbilleder, hvis det er muligt. Den endelige behandling kan først fastlægges, når patienten er i narkose, og en tilstrækkelig undersøgelse kan blive gennemført, efter at karieret væv er fjernet.