Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 18-årig kvinde henvendte sig den 3. juni 2001 på skadestuen efter, at hun ved fald ned ad en trappe havde slået venstre hånds ringfinger. Ved en røntgenundersøgelse af fingeren blev der fundet en afsprængning af knoglen svarende til mellemleddet. Efter konference med bagvagten blev der anlagt en skinne, og patienten blev henvist til efterfølgende kontrol og eventuel behandling i håndkirurgisk ambulatorium.

Den 11. juni 2001 blev patienten undersøgt i håndkirurgisk ambulatorium, og ved gennemgang af røntgenbillederne blev det fundet, at der var afsprængt et stykke af knoglen ved mellemleddet, og at det afsprængte stykke var roteret 90 grader. Der blev fundet indikation for operativ påpladssætning og fiksation med en såkaldt Leibingerskrue. Operationen blev foretaget den 15. juni 2001.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog tilstrækkelig behandling i forbindelse med et brud på venstre hånds ringfinger, idet fingeren burde være blevet opereret straks.
Den fulde tekst

Klage over at operationen ikke blev foretaget på et tidligere tidspunkt

 

 

Nævnet fandt, at den læge på ortopædkirurgisk afdeling, som deltog ved den efterfølgende konference den 4. juni 2001, havde handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Da det ikke var muligt at finde frem til den pågældende læge, blev afgørelsen sendt til den administrerende overlæge til orientering.

Det var nævnets opfattelse, at et brud, som patienten havde, kræver operativ påpladssætning. Det var endvidere nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at operere patienten den 15. juni 2001.

Nævnet oplyste, at ved den pågældende brud type vil der være en overvejende stor sandsynlighed for bevægeindskrænkning i mellemleddet uanset operationstidspunktet.