Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 12-årig dreng henvendte sig på skadestuen med en brækket arm. Den undersøgende læge forsøgte at sætte bruddet på plads uden bedøvelse og uden forudgående at have oplyst om, at han ville forsøge dette. Forsøget på påpladssæt-ning af bruddet mislykkedes, og bruddet blev senere samme dag sat på plads under fuld bedøvelse.

Der blev klaget over, at lægen uden varsel eller bedøvelse prøvede at sætte den brækkede arm på plads, hvilket var meget smertefuldt.
Den fulde tekst

Klage over forsøg på at sætte brud på plads uden bedøvelse.

 

 

Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere lægens behandling. Nævnet vurderede, at idet påpladssætning af et forskudt brud, som i det foreliggende tilfælde, kun kan foretages ved betydelig manipulation, som vil medføre betyde-lige smerter, bør den kun foretages på en bedøvet patient.

Patientklagenævnet fandt endvidere grundlag for at kritisere lægens information. Nævnet lagde til grund, at lægen ikke informerede patienten eller hans moder om, at han ville forsøge at skubbe bruddet på plads, hvilket ville medføre nogen smerte. Nævnet oplyste, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informere-de samtykke.