Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 55-årig mand henvendte sig den 22. november 2001 til egen læge, idet han dagen før havde fået kraftige smerter bag brystbenet. Han var dagen forinden besvimet og i faldet slog han ryggen samt baghovedet.

Efter forskellige undersøgelser fandt lægen, at patienten kunne tage hjem, samt gav råd om genhenvendelse ved f.eks. blandt andet ændret bevisthedsniveau.

Dagen efter blev patienten fundet død på sin bopæl. Der blev ikke foretaget obduktion.

Der blev klaget over, at lægen ikke gav patienten en korrekt behandling, herunder at hun ikke foranledigede ham indlagt til observation for blodprop, og at lægen ikke tog højde for patientens symptomer, samt ikke gav korrekt information om forholdsregler.
Den fulde tekst

Klage manglende behandling og information af praktiserende læge

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere lægen.

Nævnet lagde blandt andet vægt på, at lægen lyttede til hjerte og lunger med stetoskop, og at hun ikke fandt noget unormalt ved disse undersøgelser. Ved sin objektive undersøgelse fandt lægen et stort mærke på venstre side af ryggen. Blodtrykket blev målt til 110/80. Endvidere fremgik det af journalen, at der blev taget prøver, herunder en EKG undersøgelse (hjertediagram). EKG undersøgelsen viste normale forhold, og der blev aftalt urin- og blodkontrol til ugen efter. Nævnet fandt tillige, at lægen informerede i overensstemmelse med lov om patienters retsstilling.