Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 86

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af visse vederlagsfrie tilbud i det offentlige sygehusvæsen

Fremsat af Jørgen Winther (V) Tove Fergo (V) Kim Mouritsen (V) Jens Vibjerg (V)

den 7. februar 1996

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, der

medfører, at følgende behandlinger ikke længere indgår som

vederlagsfrie tilbud i det offentlige sygehusvæsen eller hos

privatpraktiserende speciallæger:

- refertilisation,

- rituel omskæring,

- insemination af lesbiske kvinder.

Bemærkninger til forslaget

Den 30. november 1995 stod 166 mænd på venteliste til refertilisation i det offentlige sygehusvæsen.

Disse mænd har først ønsket at få foretaget en gratis sterilisation, senere har de fortrudt sterilisationen og ønsker så en ny operation, så de atter kan gøres fertile. Venstre finder det ganske urimeligt, at disse mænd skal beslaglægge en kostbar operationsstue i det offentlige sygehusvæsen, når der samtidig er lange ventelister på operation for mange alvorlige sygdomme. Venstre finder, at personer, der ønsker en sådan operation foretaget, selv må betale de omkostninger, der er forbundet med operationen.

Forslagsstillerne finder det ligeledes urimeligt, at det offentlige sygehusvæsen skal foretage rituelle omskæringer af drengebørn ganske gratis. Vort sygehusvæsen skal behandle sygdomme, og det er ikke en sygdom, at en dreng har en forhud.

Det er også nødvendigt, at Folketinget fastsætter en klar afgrænsning, således at lesbiske kvinder ikke kan forvente at blive kunstigt befrugtet i det danske sygehusvæsen. Det kan på ingen måde betegnes som en sygdom, at to kvinder ikke kan få børn.

Med dette beslutningsforslag påbegyndes den nødvendige prioritering af behandlingen af sygdomme i det danske sundhedsvæsen. Det er nemlig Folketinget, der har det overordnede ansvar for, hvilke sygdomme der skal behandles vederlagsfrit i det offentlige sundhedsvæsen. Det nytter ikke meget, at det enkelte amt udelukker nogle sygdomme fra behandlingslisten, når der findes et frit sygehusvalg i Danmark. Patienterne kan jo altid bare vælge et andet amt, hvor den ønskede behandling kan tilbydes.

Officielle noter

Ingen