Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 51-årig kvinde, der var pianist, faldt og tog for sig med venstre hånd. Der opstod derved brud på spolebenet og yderste ende af albuebenet. Bruddet blev i lokalbedøvelse sat på plads, og der blev anlagt gips. Da gipsen efter 4 uger blev fjernet, var der ca. 25 grader nedsat rotation i håndled/underarm.

Der blev blandt andet klaget over, at der blev begået fejl i forbindelse med sammensætningen af bruddet.
Den fulde tekst

Klage over behandling af håndledsbrud (afdelingens retningslinier)

 

 

Nævnet oplyste, at den konkrete type brud betyder, at bruddet ikke blot er forskudt i flere retninger men også, at bruddet er ustabilt. Der anbefales derfor operativ behandling med ekstern fiksation, specielt til patienter med væsentlige krav til håndledsfunktionen. Behandlingen på den ortopædkirurgiske afdeling var foregået i henhold til afdelingens retningslinier, og derfor fandt nævnet anledning til kritik af den administrerende overlæge for de fastsatte retningslinier. Nævnet fandt således ikke anledning til kritik af den læge, der udførte behandlingen.