Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 39-årig kvinde henvendte sig til speciallæge, idet hun ønskede at få fjernet poser under øjnene. Efter operationen fandt patienten, at arrene efter indgrebet var meget tydelige.

Der blev blandt andet klaget over operationsresultatet.
Den fulde tekst

Klage over operation for poser under øjnene

 

 

Nævnet fandt anledning til kritik af speciallægen, idet nævnet lagde vægt på, at patienten forud for indgrebet var informeret om, hvordan operationen skulle foregå, herunder hvor snittet ville blive lagt. Ved selve operationen blev snittet under øjnene lagt længere nede under vippekanten, end der forud var informeret om. Der fremgik ikke af sagen særlige årsager til den ændrede operationsmetode. Nævnet vurderede fremsendte fotos og fandt, at arrene med den nuværende placering ville være mere tydelige end ved en placering tæt på vippekanten.