Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 62-årig mand blev indlagt med henblik på operativ fjernelse af højre nyre efter konstatering af kræftsvulst. Indgrebet blev udført den 31. maj 2001 og foregik ukompliceret, og patienten blev udskrevet til ambulant kontrol.

Ved ambulant kontrol gav en CT-scanning af blæren mistanke om forandringer i blæren, og der blev foretaget en kikkertundersøgelse af blæren, hvoraf de udtagne vævsprøver viste ondartede forhold (kræft). Patienten blev genindlagt og fik foretaget operativ fjernelse af blæren den 26. oktober 2001, og blev informeret om, at der ikke kunne tilbydes yderligere behandling, idet der var konstateret metastaser i lungerne. I efterforløbet blev patientens tilstand forværret og han afgik ved døden.

Der blev blandt andet klaget over, at patienten ikke modtog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling, idet der ikke blev ordineret røntgenundersøgelse af lungerne forinden de operative indgreb henholdsvis i maj og i oktober 2001, samt at lægerne uden denne undersøgelse fandt indikation for operation.
Den fulde tekst

Klage over utilstrækkelig undersøgelse forinden operativt indgreb

 

 

Patientklagenævnet fandt ved sin afgørelse grundlag for at kritisere overlægens behandling af patienten den 26. oktober 2001 på urologisk afdeling, og fandt ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i forundersøgelserne af patienten i perioden fra den 3. maj til 31. maj 2001.

Nævnet lagde til grund, at der blev foretaget røntgenundersøgelse af lungerne den 25. april 2001, som viste normale forhold ved hjerte og lunger og ingen udsæd af kræftsvulster (metastaser) til lungerne. Det var nævnets opfattelse, at der var indikation for det indgreb der blev udført den 31. maj 2001, og at indgrebet blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet lagde herudover vægt på, at det fremgik af journalen den 26. oktober 2001, at en læge ved undersøgelsen i forbindelse med genindlæggelsen fandt hævede lymfekirtler i lyskenregionen, og ifølge journalen konfererede vedkommende læge disse fund med overlægen.

Det var nævnets opfattelse, at risikoen for, at der forelå lungemetastaser fra en nyrebækkensvulst, som tidligere havde vist spredningspotentiale til lymfeknuder, var så stor, at overlægen burde have ordineret et røntgenbillede af thorax (brystkassen) den 26. oktober 2001, og burde have set resultatet inden udførelsen af indgrebet den 30. oktober 2001. Det var endelig nævnets opfattelse, at med viden om, at der forelå lungemetastaser, var der således ikke indikation for operativ fjernelse af urinblæren.