Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 29-årig mand blev undersøgt i organkirurgisk ambulatorium af overlæge 1 på grund af mistanke om kræft i højre testikel. Der blev aftalt fjernelse af testiklen samt anlæggelse af en testis protese.

Den 22. december 2000 foretog overlæge 2 operationen, hvor den højre testikel blev fjernet. Under operationen kom der en stikflamme i forbindelse med brug af elektrokirurgi. På forsiden af pungen opstod en 2. grads forbrænding. Overlæge 2 tog kontakt til brandsårsafdelingen, og patienten blev efter aftale transporteret hertil for videre behandling.

Patienten blev tilset på brandsårsafdelingen, men der blev ikke fundet grundlag for indlæggelse, og han blev transporteret tilbage til det oprindelige sygehus. Her blev patienten udskrevet dagen efter uden yderligere behandling.

Der blev blandt andet klaget over, at patienten under operationen fik andengradsforbrænding på penis, pung og lår.
Den fulde tekst

Klage over anvendelse af afspritning i forbindelse med elektrokirurgi

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere overlæge 2’s behandling af patienten den 22. december 2000, idet overlæge 2 ikke ventede tilstrækkelig længe og dermed sikrede sig, at operationsfeltet var tørt som følge af fordampning af den anvendte sprit, inden der blev anvendt el-kirurgi.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den administrerende overlæge for hans udfærdigelse af procedureforskrifter for desinfektion i forbindelse med operationer, hvor der anvendes elektrokirurgi.

Nævnet lagde vægt på, at det af operationsbeskrivelsen fremgik, at den venstre side af pungen blev afsprittet med henblik på at tage en vævsprøve fra venstre testikel. Det fremgik af operationsbeskrivelsen, at man ventede til huden var tør, før der blev lagt et snit til udtagning af vævsprøven. Det fremgik af procedureforskrifterne, at desinfektionsmidlet skal have tid til at tørre helt mellem to påføringer for at virke rigtigt.

Nævnet oplyste, at spritdampe fra desinfektionsmidlet kan antændes ved anvendelse af elektrokirurgi, samt at spritdampene kan indelukkes i hudfolder og folder i afdækningen, et problem som især kan opstå i genitalregionen. Det er dog nævnets opfattelse, at det ikke er almindelig kendt, at der kan opstå dampe fra hudfolder eller under operationslejepapir, efter at huden er tør.