Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 53-årig mand fik i år 2000 foretaget en knæoperation med indsættelse af en lårbensdel, en skinnebensdel og en knækapseldel. En efterfølgende røntgenundersøgelse af knæleddet viste en god stilling. Patienten havde efterfølgende smerter i knæet, hvorfor han i år 2002 blev undersøgt på ny. Der blev fundet løshed af leddet, og han blev indstillet til en ny operation. Ved operationen blev lårbensdelen af den tidligere protese fjernet og erstattet af en ny. Til smertebehandling blev der anlagt et epiduralkateter, som der på opvågningsafsnittet var problemer med. Patienten blev efterfølgende overflyttet til et andet sygehus, og der var her fortsat problemer med smertebehandlingen, hvorfor behandlingen blev ændret.

Der blev klaget over, at operationen i 2002 ikke blev udført korrekt, at epiduralkatetret ikke blev anlagt korrekt, at han ikke fik korrekt smertebehandling efter overflytningen til andet sygehus, og at han efter operationen i år 2000 ikke fik information om, at der ved operationen var påbegyndt et snit i knoglen.
Den fulde tekst

Klage over knæoperation samt smertebehandling

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere de involverede læger. Nævnet lagde vægt på, at det under operationen i år 2002 blev konstateret, at der manglede knogle svarende til den del af lårknoglen, hvor den nye protese skulle sidde. For at sikre, at den ny protese fik den optimale placering blev der derfor placeret knogle fra afdelingens knoglebank inden fastcementering af lårbensdelen af knæprotesen. Selve ledlinien i det ny knæ blev placeret lidt længere nedefter i et forsøg på at bedre knæfunktionen. Vedrørende anlæggelsen af epiduralkateteret lagde nævnet vægt på, at det blev anlagt ved en helt ukompliceret procedure og i et korrekt niveau, og at det blev testet korrekt. Nævnet lagde vedrørende smertebehandlingen vægt på, at denne blev forsøgt reguleret i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

For så vidt angik informationen efter operationen i år 2000 lagde nævnet vægt på, at der intet fremgik af journalen om et påbegyndt snit i lårbensknoglen, og nævnet fandt således ikke grundlag for at fastslå, at der ved operationen i år 2000 blev påbegyndt et snit i lårbensknoglen.