Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En dengang 12-årig pige var til specialtandlæge på grund af dybt bid og manglende anlæg til lille fortand i venstre side af overkæben. Det blev besluttet at iværksætte behandling med fast apparatur med henblik på en eventuel senere implantatbehandling. 2 år senere blev det faste apparatur fjernet, og der blev isat en stabiliseringsbøjle, som skulle bruges døgnet rundt. Senere blev bøjlen erstattet af ny, da den gamle var gået i stykker.

Der blev klaget over, at der ikke blev iværksat relevant behandling.
Den fulde tekst

Klage over fejl i forbindelse med tandreguleringsbehandling

 

 

Nævnet fandt anledning til kritik af specialtandlægen for den i forbindelse med aftagelsen af det faste apparatur givne information. Nævnet lagde vægt på, at patienten samt forældrene i forbindelse med aftagelsen af bøjlen ikke blev informeret om, dels at det ikke var sikkert, at den endelige løsning ville blive implantatbehandling, selvom dette var det oprindelige behandlingsmål, samt dels at der eventuelt senere kunne blive tale om fornyet tandreguleringsbehandling. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af den foretagne behandling.