Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 37-årig kvinde, som havde vedvarende smerter i højre håndled, fik foretaget en MR-scanning, som viste tegn på irritation i seneskeden, hvorfor patienten blev opereret for formodet højresidig Morbus de Quervain.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt behandling, idet hun havde flere smerter efter operationen end før, hvilket hun ikke forud for operationen var blevet informeret om risikoen for.
Den fulde tekst

Klage over operation for seneskedehindebetændelse
(Morbus De Quervain)

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere den information, patienten modtog forud for operationen.

Nævnet lagde vægt på, at der intet var anført i journalen om, hvilken information patienten modtog om eventuelle komplikationer til operationen.

Nævnet fandt, at patienten ved forundersøgelsen burde have været informeret om risikoen for såvel forbigående som permanent nervepåvirkning efter operation for Morbus de Quervain, idet den undersøgende læge på trods af uoverensstemmelserne med patienten valgte at skrive hende op til operation for Morbus de Quervain på baggrund af forundersøgelsen, selvom den endelige operationsindikation ikke blev stillet.

Nævnet fandt således, at den forundersøgende læge havde pligt til at informere patienten, således hun havde tid til spørgsmål og fornøden overvejelse forud for operationen.

Nævnet fandt endvidere grundlag for at kritisere den opererende læge, idet han burde have sikret sig, at patienten havde modtaget tilstrækkelig information om indgrebet.

Det var nævnets opfattelse, at efterforløbet tyder på, der ved operationen var opstået en nervelæsion.

Nævnet fandt, at læsionen af nerven var en hændelig komplikation til operationen, som den opererende læge ikke kunne kritiseres for.