Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 26-årig kvinde fik foretaget en operation for achilleseneruptur og blev udskrevet dagen efter med benet i gips. Hun havde efterfølgende smerter, hvorfor egen læge ordinerede smertestillende medicin. Gipsen blev fjernet cirka en måned senere. Der var efterfølgende smerter ved vejrtrækning, og hun henvendte sig derfor på skadestuen, hvor hun blev undersøgt af en medicinsk reservelæge, der fandt, at symptomerne var forenelige med et ” facetsyndrom” og sendte hende hjem. Senere samme dag blev hun indlagt på grund af mistanke om blodpropper i lungerne, hvilket blev bekræftet ved undersøgelse.

Der blev bl.a. klaget over, at patienten ikke var blevet informeret om, at dyb årebetændelse var en komplikation til behandling for achilleseneruptur, og at hun blev sendt hjem fra skadestuen uden at den medicinske reservelæge havde stillet diagnosen dyb årebetændelse og lungeemboli.
Den fulde tekst

Klage over utilstrækkelig information om og behandling af dyb
årebetændelse i forbindelse med achilleseneruptur

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere de involverede læger for deres information af patienten. Der var modstridende oplysninger fra patienten og de involverede læger om, hvorvidt hun var blevet informeret om at henvende sig ved smerter eller gipsgener, og nævnet fandt det derfor ikke godtgjort, at informationen ikke blev givet.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere den medicinske reservelæge, der havde sendt patienten hjem ved henvendelsen i skadestuen. Nævnet lagde vægt på, at sygehistorien med en achillesseneruptur ca. 5 uger tidligere, operation og immobilisation og nu pludselige smerter i højre side af brystet med forværring ved dyb indånding, temperaturforhøjelse og påskyndet puls burde have givet mistanke om blodpropper i lungerne, hvorfor reservelægen burde have foranlediget undersøgelse herfor under en akut indlæggelse.