Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 54-årig kvinde fik i august 1992 på sygehus 1 fjernet en forstørret lymfeknude under venstre arm. Hun fik efterfølgende strålebehandling af venstre bryst og under venstre arm og langvarig kemoterapi. I oktober 1995 overgik kontrollen til sygehus 2, og senere til sygehus 3. I forbindelse med kontrol i april 1999 fik hun konstateret ny svulstdannelse under venstre arm.

Patienten blev opereret på kirurgisk afdeling. Der blev konstateret en svulst, som ikke kunne fjernes radikalt. Mikroskopi viste højt differentieret adenokarcinom fuldt forenelig med brystkræftmetastaser, og hun blev henvist til onkologisk afdeling sygehus 1.

I juni 1999 fik patienten på et hospital i Tyskland foretaget fjernelse af dele af højre brystkasse inklusive 3 ribben, øverste venstre lungelap samt kar, nerver og svulstvæv i området. Indgrebet var radikalt. I februar 2000 fik patienten samme sted foretaget rekonstruktion af brystkassen.

Der blev klaget over, at patienten ikke blev henvist til kirurgisk vurdering på sygehus 1, og at hun burde have været vurderet på et højere og / eller andet speciallægeligt niveau, samt at hun burde have været informeret om muligheden for operation i udlandet samt betingelserne herfor.
Den fulde tekst

Klage over manglende henvisning, over vurdering på for lavt niveau og manglende information om behandling i udlandet

 

 

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af overlæge A for hans behandling af patienten i april 1999 på kirurgisk afdeling, sygehus 3, fordi det var velindiceret at forsøge ny operation for at fjerne svulsten. På baggrund af de fund, der blev gjort i forbindelse med operationen, var det korrekt at undlade forsøg på fjernelse og korrekt at henvise til medicinsk kræftbehandling.

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af overlæge B, onkologisk afdeling, sygehus 1, for den telefoniske konference med overlæge A i april 1999, fordi overlægerne var enige om, at der ikke kunne tilbydes yderligere kirurgi.

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af overlæge A for information efter operationen i april 1999 og overlæge B for information i juni 1999, fordi der ikke foreligger data, der anbefaler et ekstensivt kirurgisk indgreb frem for en medicinsk behandling af den form for kræftsygdom, som patienten havde. I 1999 fandtes ikke mulighed for at henvise danske patienter til eksperimentel behandling i udlandet. Dette er senere ændret, idet der fra 2002 er givet mulighed for eksperimentel behandling af danske kræftpatienter i udlandet, hvis Sundhedsstyrelsens ekspertpanel forud har godkendt en sådan eksperimentel kræftbehandling.