Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 23-årig kvinde, som var gravid i 8. uge, fik foretaget graviditetsundersøgelse hos sin praktiserende læge.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt vejledning, idet lægen afviste, at læbe-gumme-spalte var arvelig, og samtidig undlod at tilbyde hende undersøgelse enten i form af scanning eller en genetisk undersøgelse for at udelukke, at hendes barn ville få dette handicap.
Den fulde tekst

Klage over mangelfuld information til gravid vedrørende læbe-gane-spalte hos barnet

 

 

Patientklagenævnet fandt det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at den praktiserende læge havde overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af patienten, idet nævnet ikke fandt grundlag for at fastslå, at den praktiserende læge havde informeret patienten om, at læbe-gumme-spalt ikke var arvelig.

Nævnet oplyste, at medfødt spaltedannelse ses hos to promille af nyfødte, og at der ofte er et arveligt moment.