Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 67

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om repatriering af flygtninge
Nr B 67 1995-96, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19960514

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i nogle møder.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) beslutningsforslaget til forkastelse.

Et mindretal inden for flertallet (Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) finder, at flygtninge ikke umiddelbart skal have indvandrerstatus.

Mindretallet har gentagne gange foreslået, at enhver flygtning de første år skal have tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold og først efter en årrække permanent opholdstilladelse.

Forslagsstillerne foreslår derimod, at samtlige flygtninge skal tilbagesendes, uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark.

Dette ville indebære, at flygtninge, der som f.eks. de ungarske flygtninge har boet i Danmark i mere end en menneskealder og har stiftet familie i Danmark, skal hjemsendes. Allerede af den grund kan mindretallet ikke medvirke til beslutningsforslagets gennemførelse.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Lene Espersen (KF) Tom Behnke (FP) Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen