Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 126

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af aftalen om ændring af den fjerde AVS/EF-Lomekonvention og slutakt med dertil knyttede protokoller og erklæringer, af protokollen til den fjerde AVS/EF-Lomekonvention som følge af Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand inden for anden finansprotokol til fjerde AVS/EF-konvention
Nr B 126 1995-96, 1. samling

Afgivet af Udenrigsudvalget

Afgivet: 19960514

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i to møder.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Dansk Folkepartis medlem) beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Dansk Folkepartis medlem af udvalget) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Lotte Henriksen (S) Helen Beim (S) Hans-Pavia Rosing (S) Jytte Madsen (S) Frederik Nørgaard (S) Margrete Auken (SF) Jørgen Estrup (RV) fmd. Holger K. Nielsen (SF) Arne Melchior (CD) Knud Enggaard (V) Otto Steenholdt (V) Ulla Tørnæs (V) Søren Sørensen (V) Agnete Laustsen (KF) Henriette Kjær (KF) Frank Dahlgaard (KF) Pia Kjærsgaard (DF) nfmd.

Fremskridtspartiet og Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen