Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 44

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en spørgeskemaundersøgelse om udlændingepolitikken
Nr B 44 1996-97, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19970225

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i nogle møder.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) beslutningsforslaget til forkastelse.

Et mindretal inden for flertallet (Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) betvivler overhovedet ikke, at der i befolkningen er opbakning til at stramme udlændingeloven, men en spørgeskemaundersøgelse vil være meget omkostningskrævende og vil kun give så forenklede og firkantede svar, at disse ikke kan anvendes som grundlag for en ændring af den indviklede lovgivning.

Venstre og Det Konservative Folkeparti lægger megen vægt på en folkelig debat om udlændingepolitikken og ønsker ad den vej at opnå flertal i Folketinget for en ændret udlændingepolitik.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen