Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 93

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tiltrædelse af ændret protokol II om forbud mod eller begrænsninger i anvendelsen af miner, lureminer og andre mekanismer og ny protokol IV om blindende laservåben til konvention af 10. oktober 1980 om forbud mod eller begrænsninger i anvendelsen af visse konventionelle våben, som må anses for at være unødigt skadevoldende eller for at ramme i flæng
Nr B 93 1996-97, 1. samling

Afgivet af Udenrigsudvalget

Afgivet: 19970318

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i et møde.

Herefter indstiller udvalget beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Tonna Bendtsen (S) Helen Beim (S) Hans-Pavia Rosing (S) Jytte Madsen (S) Frederik Nørgaard (S) Margrete Auken (SF) Jørgen Estrup (RV) fmd. Holger K. Nielsen (SF) Arne Melchior (CD) Knud Enggaard (V) Otto Steenholdt (V) Ulla Tørnæs (V) Jens Hald Madsen (V) Agnete Laustsen (KF) Henriette Kjær (KF) Grethe Rostbøll (KF) Pia Kjærsgaard (DF) nfmd.

Fremskridtspartiet og Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen