Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 111

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af udlændingeloven
Nr B 111 1996-97, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19970526

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i nogle møder og har

herunder stillet spørgsmål til indenrigsministeren, som denne har

besvaret skriftligt.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Centrum-Demokraternes og Enhedslistens medlemmer af udvalget) beslutningsforslaget til forkastelse.

Et mindretal (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Fremskridtspartiets medlemmer af udvalget) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen