Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 44-årig kvinde fik i 1995 foretaget venstresidig brystbevarende operation for brystkræft. I juni 2000 var der en svulst i venstre bryst indeholdende atypiske celler og i højre bryst en svulst indeholdende kræftceller. Svulsterne blev fjernet i juli, og der blev tilbudt fjernelse af begge bryster. Der kunne eventuelt foretages rekonstruktion af brysterne med isætning af siliconeimplantater eller brug af eget væv. Patienten blev informeret om mulige komplikationer. Begge bryster blev fjernet, og der blev isat silikoneproteser.

Der blev klaget over, at der blev iværksat unødvendig behandling.

Patientklagenævnet fandt ikke anledning til kritik af behandlingen, men at lov om patienters retsstilling var overtrådt i forbindelse med informationen inden operationen.
Den fulde tekst

Klage over behandling af brystkræft

 

 

Nævnet lagede vægt på, at vævsundersøgelsen fra venstre bryst viste tilbagekomst af den venstresidige brystkræft, og at det derfor var nødvendigt at fjerne venstre bryst, samt at der blev konstateret en nyopstået cancer i højre bryst, og at fjernelse af brysterne og lymfeknuder var en acceptabel form for behandling

Nævnet lagde videre vægt på, at operationen blev gennemført på en faglig forsvarlig måde, men fandt dog at det havde været hensigtsmæssigt, om der var journalført en begrundelse for valget af rekonstruktionsmetode.

Det fremgik ikke af journalen, at der var informeret om, at det var forsvarligt at foretage en brystbevarende operation med efterfølgende strålebehandling som behandling for den højresidige brystkræft.

På denne baggrund fandt nævnet anledning til kritik af, at overlægerne ikke informerede om, at der var mulighed for en brystbevarende operation på højre side.

Der blev afgivet dissens i sagen.