Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 2

Betænkning over Forslag til lov om Grønlands Fiskeriundersøgelsers overførsel til Grønlands hjemmestyre
Nr L 2 1988-89, 1. samling

Afgivet af Udvalget angående Grønlandslove

Afgivet: 19881130

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Udvalget indstiller endvidere, at Folketinget vedtager, at udvalget vedbliver at bestå indtil samlingens slutning.

Ikast (KF) Karen Højte Jensen (KF) Helge Adam Møller (KF) Steenholdt (Grønl.) fmd. Povl Brøndsted (V) Dohrmann (FP) Kirsten Lee (RV) nfmd. Jette Pors (CD) Glønborg (KRF) Hans Hækkerup (S) Qvist Jørgensen (S) Søren B. Jørgensen (S) Tove Lindbo Larsen (S) Henning Nielsen (S) Rosing (S) Carsten Andersen (SF) Margrete Auken (SF)

Officielle noter

Ingen