Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 7

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om pant
Nr L 7 1988-89, 1. samling

Afgivet af Udvalget angående Grønlandslove

Afgivet: 19881130

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Ikast (KF) Karen Højte Jensen (KF) Helge Adam Møller (KF) Steenholdt (Grønl.) fmd. Povl Brøndsted (V) Dohrmann (FP) Kirsten Lee (RV) nfmd. Jette Pors (CD) Glønborg (KRF) Hans Hækkerup (S) Qvist Jørgensen (S) Søren B. Jørgensen (S) Tove Lindbo Larsen (S) Henning Nielsen (S) Rosing (S) Carsten Andersen (SF) Margrete Auken (SF)

Officielle noter

Ingen