Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 39-årig mand blev henvist til psykolog, idet han havde en kræftsygdom med ukendt lokalisation og en række problemer relateret til gamle tab og traumer, som han havde fremført behov for at få bearbejdet. Ved samtalen hos psykologen oplyste patienten, at han var utilfreds med, at han ikke mødte en kvindelig psykolog. Samtalen blev dog indladt, hvorunder psykologen fandt, at patienten virkede motorisk anspændt. Derefter gennemførte psykologen en kropsundersøgelse. Patienten reagerede pludseligt og voldsomt på denne del af undersøgelsen og sprang ned fra undersøgelseslejet. Efter en kortere meningsudveksling blev den indledende samtale afsluttet, og der var ikke yderligere kontakt mellem patienten og psykologen.

Der blev klaget over, at psykologen havde udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af patienten.
Den fulde tekst

Klage over psykologs undersøgelse, herunder kropsundersøgelse

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere psykologen. Nævnet lagde bl.a. vægt på, at patienten fra starten gjorde opmærksom på, at han ville have foretrukket en kvindelig psykolog, fordi han fandt det vanskeligt at åbne sig for mænd. Det var derfor efter nævnets opfattelse kontraindiceret, at psykologen undersøgte ham under så grænseoverskridende omstændigheder, som der var tale om i det foreliggende tilfælde, nemlig at patienten var i bar overkrop, i liggende stilling, med manipulation af muskulatur og infiltrationer, hvor psykologens hænder var smurt ind i creme. Nævnet lagde endvidere vægt på, at patienten allerede før den kropslige undersøgelse virkede meget motorisk anspændt, hvilket efter nævnets opfattelse burde have advaret om, at han på forhånd kunne være utryg ved konfrontationen med behandlingsstedet. I henvisningen fra egen læge blev det endvidere oplyst, at patienten led af en cancer med ukendt lokalisering. Psykologen burde således have været opmærksom på, at patienten kunne føle sig meget sårbar, hvilket igen burde have skærpet opmærksomheden med hensyn til at respektere hans grænser.