Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 19-årig førstegangsfødende kvinde henvendte sig den 18. januar 2002 kl. 12.10 i graviditetens uge 40 på fødegangen med smertefulde veer. Der blev foretaget hindesprængning kl. 22.00, hvorved der blev udtømt lidt fostervand. Patienten fødte den 19. januar 2002 en levende pige. Efter moderkagens fødsel blev det konstateret, at der var en stor bristning i skeden, og en tilkaldt læge syede flere uregelmæssige og dybe britsninger i både skedens bag- og sidevægge.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt behandling af jordemoderen i forbindelse med hendes fødsel, herunder at jordemoderen foretog hindesprængning uden patientens samtykke og ikke registrerede at barnet var en stjernekigger, samt ikke tilkaldte læge med henblik på kejsersnit.
Den fulde tekst

Klage over fødselsforløb samt manglende information
om hindesprængning

 

 

Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere jordemoderens journalføring af behandlingen af patienten. Nævnet fandt det tilstrækkeligt godtgjort, at jordemoderen havde informeret patienten om, at hun ville prikke hul på fosterhinderne. Det fremgik dog ikke af journalen, at jordemoderen havde informeret patienten, hvilket nævnet fandt, hun burde have journalføret

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere jordemodererens behandling af patienten. Nævnet fandt herved, at der var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at jordemoderen stimulerede veaktiviteten ved at prikke hul på fosterhinderne, og at jordemoderen opsatte et vestimulerende drop efter, at kvinden havde presset i ½ time. Det var endvidere nævnets vurdering, at uregelmæssig hovedstilling ikke i sig selv indikerer, at der skal anlægges et klip i mellemkødet (episiotomi), foretages forløsning med sugekop eller foretages et kejsersnit.

Nævnet kunne endvidere oplyse, at det ikke er ualmindeligt, at der fremkommer bristning i skeden, når barnet fødes i en uregelmæssig stilling, da hovedet fylder på en anden måde end normalt.

Der blev afgivet dissens i sagen.