Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 26

Betænkning over Forslag til lov for Grønland om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v.
Nr L 26 1986-87, 1. samling Blad nr 296

Afgivet af udvalget angående Grønlandslove

Afgivet: 19861203

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til ministeren for Grønland, som denne har

besvaret dels skriftligt, dels i samråd.

Herefter indstiller et FLERTAL (udvalget med undtagelse af

Socialistisk Folkepartis medlemmer og Steenholdt (Grønl.))

lovforslaget til VEDTAGELSE UÆNDRET.

Et MINDRETAL (Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget) vil

redegøre for sin stilling ved lovforslagets 2. behandling.

Et ANDET MINDRETAL (Steenholdt (Grønl.)) vil ligeledes redegøre for

sin stilling ved lovforslagets 2. behandling.

KAREN THURØE HANSEN (KF) nfmd. IKAST (KF) ALICE BRASK (KF)

STEENHOLDT (GRøNL.) fmd. LENNART LARSON (V) IVAR HANSEN (V)

BIRGITH MOGENSEN (CD) INGER STILLING PEDERSEN (KRF) SøREN

HANSEN (S) ARNE JENSEN (S) SøREN B. JøRGENSEN (S) PREBEN

LANGE (S) TOVE LINDBO LARSEN (S) HENNING NIELSEN (S)

MARGRETE AUKEN (SF) PELLE VOIGT (SF) LONE DYBKJæR (RV)

Partierne VS og FP havde ikke medlemmer i udvalget.

TILLÆGSBETÆNKNING

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist

til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde.

Herefter indstiller et FLERTAL (udvalget med undtagelse af

Socialistisk Folkepartis medlemmer og Steenholdt (Grønl.))

lovforslaget til VEDTAGELSE UÆNDRET.

Et MINDRETAL (Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget og

Steenholdt (Grønl.)) vil redegøre nærmere for sin stilling ved

lovforslagets 3. behandling.

KAREN THURØE HANSEN (KF) nfmd. IKAST (KF) ALICE BRASK (KF)

STEENHOLDT (GRØNL.) fmd. LENNART LARSON (V) IVAR HANSEN (V)

BIRGITH MOGENSEN (CD) INGER STILLING PEDERSEN (KRF) SØREN

HANSEN (S) ARNE JENSEN (S) SØREN B. JØRGENSEN (S) PREBEN

LANGE (S) TOVE LINDBO LARSEN (S) HENNING NIELSEN (S)

MARGRETE AUKEN (SF) PELLE VOIGT (SF) LONE DYBKJÆR (RV)

Partierne VS og FP havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen