Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 36-årig kvinde henvendte sig til sin praktiserende læge med uspecifikke underlivsklager og ønskede at blive henvist til en kvindelig gynækolog. Den praktiserende læge ville ikke henvise kvinden, før han selv havde foretaget en gynækologisk undersøgelse på hende. Ved afhentelse af henvisningen hos den praktiserende læge fandt kvinden, at henvisningen lå i en åben konvolut på sekretærens skrivebord således at alle kunne læse cpr-nummer og sygdomsforløb.

Der blev klaget over, at den praktiserende læge afslog at henvise kvinden til en kvindelig gynækolog, uden forinden at have undersøgt hende selv. Der blev videre klaget over, at den praktiserende læge ikke havde instrueret sin sekretær korrekt vedrørende fortrolige oplysninger, idet sekretæren havde haft kvindens henvisning liggende på skrivebordet med cpr-nummer og hendes sygdomsforløb, således at alle kunne læse det.

Den fulde tekst

Klage over at praktiserende læge ville undersøge patient før henvisning til gynækolog

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den praktiserende læge i forbindelse med undersøgelsen af kvinden eller ved sin instruktion af sin sekretær i håndtering af fortrolige oplysninger

Nævnet lagde til grund, at der forelå modstridende oplysninger fra kvinden og den praktiserende læge om, hvorvidt kvinden havde indvendinger mod, at den praktiserende læge foretog en gynækologisk undersøgelse. Nævnet lagde videre til grund, at en gynækologisk undersøgelse må betragtes som en rutineprocedure, og at det alene er lægens afgørelse, hvornår en henvisning til speciallæge er fornøden.

Nævnet kunne oplyse, at det er almindelig praksis ikke at tillukke henvisninger, således at patienterne selv kan gøre sig bekendt med indholdet af skrivelsen og eventuelt rette misforståelser. Nævnet lagde videre til grund, at lægen oplyste, at henvisninger der skal afhentes af patienterne ligger på sekretærens skrivebord, som er placeret bag en høj skranke, samt at sekretæren har direkte udsigt til indgangsdøren, og lægger henvisningen frem når patienten kommer for at afhente denne.