Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 37

Betænkning over Forslag til lov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om Danmarks udlændingepolitik
Nr L 37 1996-97, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19970204

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Et mindretal inden for flertallet (Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) er fortsat tilhængere af folkeafstemningsinstituttet. Mindretallet finder imidlertid ikke, at så store områder formuleret på så generelt et plan, som lovforslaget er udtryk for, kan besvares med et ja eller et nej.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen