Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 32-årig mand fik den 5. marts 2003 på Sygehus 1 foretaget en kikkertundersøgelse af knæet. Der blev foretaget afglatning af brusk helt fortil på underbensknoglen. Den 31. marts 2003 henvendte han sig på Sygehus 2. Der var væskeansamling i knæet, men ingen tegn på infektion, og han blev henvist til fysioterapien.

Den 2. maj 2003 blev patienten på Sygehus 2 undersøgt af en afdelingslæge, som henviste til yderligere genoptræning på sygehuset. Den 25. juni 2003 blev han undersøgt af en overlæge, som tilrådede fortsat fysioterapi. Ved kontrol den 1. august 2003 blev der taget røntgenbilleder af knæet. De viste normale forhold. Øvelsesprogrammet blev korrigeret.

Den 1. september 2003 henvendte patienten sig til Sygehus 3. Der blev foretaget kikkertoperation, hvor man fandt beskadigelse af et ledbånd til knæskallen, beskadigelse af den yderste menisk og af brusken i leddet mellem knæskallen og lårbensknoglen.

Der blev klaget over, at der blev begået en fejl ved operationen på Sygehus 1, og at lægerne på Sygehus 2 ikke var tilstrækkeligt omhyggelige i efterforløbet.

Den fulde tekst

Klage over fejl ved kikkertoperation af knæ og over efterforløbet

 

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for kritik.

Nævnet lagde vægt på, at afdelingslægen på Sygehus 1 den 5. marts 2003 foretog en kikkertundersøgelse af patientens højre knæ. Relevante strukturer blev vurderet, og undersøgelsen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen på Sygehus 2 den 2. maj 2003, at knæet blev fundet uden betydende ansamling og med fuld stabilitet. Der blev tilrådet fysioterapi, smertebehandling samt fornyet kontrol. Det var nævnets vurdering, at forholdene kunne skyldes forandringer på knæskallen, som var set ved kikkertundersøgelsen - med senfølger efter kikkertundersøgelsen, og at smertebehandling og fysioterapi var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Ved undersøgelsen den 25. juni 2003, var der knæsmerter, låsningsfornemmelse samt problemer med trappegang. Knæet fandtes uden ansamling, der var udtalte smerter ved knæskallen, ingen ledlinieømhed eller løshed - men muskelsvind på låret. Der blev tilrådet fortsat træning ved fysioterapeut.

Det var nævnets vurdering, at der ikke var nye og betydende observationer, - hvorfor videre træning i fysioterapien var, hvad der almindeligvis tilrådes.

Ved undersøgelsen den 1. august 2003 klagede patienten over uforandrede gener fra knæet. Der blev påvist uforandret bevægelighed, smerter omkring knæskallen samt let svind af lårmusklen. Der blev taget røntgenbilleder, som viste normale forhold. Der blev tilrådet uforandret træning, tilbageholdenhed med træning under sammenbøjning af knæet - samt undladelse af trappegang.

På denne baggrund fandt nævnet, at behandlingen havde været i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.