Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 62

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Nr L 62 1995-96, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19951205

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i to møder og har herunder stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen