Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 64

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd
Nr L 64 1995-96, 1. samling

Afgivet af Kirkeudvalget

Afgivet: 19951122

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Tove Lindbo Larsen (S) nfmd. Hanne Andersen (S) Anna-Marie Hansen (S) Hugo Sørensen (S) Jens Peter Vernersen (S) Margrete Auken (SF) Elsebeth Gerner Nielsen (RV) Peter Christensen (S) Jes Lunde (SF) Bodil Thrane (V) Birthe Rønn Hornbech (V) fmd. Christian Mejdahl (V) Jonna Grønver (V) Torben Rechendorff (KF) Brian Mikkelsen (KF) Niels J. Langkilde (KF) Poul Nødgaard (DF)

Fremskridtspartiet, Enhedslisten og Centrum-Demokraterne havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen