Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 52-årig mand blev i november 2002 opereret for lungekræft. Patienten modtog præmedicin klokken 6.45 og 1. reservelægen informerede ham kl. 7.30. Det fremgår af samtykkeerklæring fra operationsdagen, at patienten modtog mundtlig og skriftlig information vedrørende det planlagte operative indgreb.

Operationen blev udført af 1. reservelægen. Under operationen fandtes en ondartet knude, og lungens underlap og mellemlap blev fjernet. Der er ikke i operationsbeskrivelsen angivet kontakt med eller læsion af hjertesækken. Efter operationen blev patienten tilbudt en samtale.

I januar 2003 blev der påvist væske i hjertesækken. Der blev efterfølgende på hjertemedicinsk afdeling udtømt 2 liter blodig væske fra hjertesækken og indlagt dræn. Drænet blev fjernet, da der ikke kom mere væske ud. Overlægen informerede ved udskrivelsen den 31. januar 2003 om, at væsken kunne gendannes og såfremt der udvikledes åndenød, da at søge læge.

Der blev klaget over, at der ikke blev givet tilstrækkelig information forud for operationen og over, at der blev begået en fejl, idet det senere viste sig, at hjertesækken var blevet læderet. Der blev også klaget over, at der ikke blev givet nogen information ved udskrivelsen den 31. januar 2003.

Den fulde tekst

Klage over manglende information og fejl i forbindelse med operation for lungekræft

 

 

Nævnet fandt anledning til kritik af 1. reservelægens information inden operationen i november 2002 og for journalføring af behandlingen.

Det er nævnets opfattelse, at informationen skal gives på et sådant tidspunkt, at der er tid til spørgsmål og fornøden overvejelse. I tilfælde, hvor en patient er omtåget på grund af medicinindtagelse, bør det overvejes at udsætte informationen og behandlingen, såfremt det er muligt, til patienten er i stand til at forholde sig til informationen.

Det fremgik ikke af journalen, hvilken information der var givet, og 1. reservelægen havde dermed overtrådt reglerne om journalføring.

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af 1 reservelægens behandling. Nævnet kan oplyse, at det ikke er usædvanligt, at man under en sådan operation åbner eller på anden vis involverer hjertesækken, da denne ligger umiddelbart op mod lungen. Det er på trods af dette forhold yderst sjældent, at der som følge af denne type operation senere udvikles væskeansamling i hjertesækken.

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af overlægens information den 31. januar 2003, idet det var nævnets vurdering, at den afgivne information i relation til selve udtømmelsesproceduren og efterforløbet må anses for at være i overensstemmelse med lov om patienters retsstilling.

Der blev afgivet dissens i sagen.