Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 81

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v., lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (International strafferet)
Nr L 81 1995-96, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19960314

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Fremskridtspartiets, Enhedslistens og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) har med tilfredshed noteret sig, at lovforslaget indebærer mulighed for, at domme om samfundstjeneste idømt i et andet nordisk land vil kunne føres ud i livet i Danmark.

Flertallet forventer, at der hermed bliver mulighed for, at danske myndigheder får et større erfaringsgrundlag vedrørende samfundstjeneste, og at det kan virke stimulerende på anvendelsen af denne sanktionsform, som desværre i dag anvendes alt for sjældent i Danmark.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen