Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 121

Betænkning over Forslag til lov om ændring af arveloven (Ændringer som følge af lov om skifte af dødsboer)
Nr L 121 1995-96, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19960416

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Tillægsbetænkning

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist

til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde.

Lovforslaget har været behandlet sammen med lovforslag nr. L 122 om

ændring af retsplejeloven, konkursloven, tinglysningsloven, lov om

ægteskabets retsvirkninger samt forskellige andre love. (Ændringer

som følge af lov om skifte af dødsboer) og lovforslag nr. L 120 om

skifte af dødsboer. Udvalget har herunder stillet spørgsmål til

justitsministeren til sidstnævnte lovforslag, og der henvises til

tillægsbetænkningen over dette.

Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig henvendelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende lovforslagene.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP) Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen