Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 122

Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, tinglysningsloven, lov om ægteskabets retsvirkninger samt forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om skifte af dødsboer)
Nr L 122 1995-96, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19960416

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Tillægsbetænkning

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist

til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde.

Lovforslaget har været behandlet sammen med lovforslag nr. L 121 om

ændring af arveloven. (Ændringer som følge af lov om skifte af

dødsboer) og lovforslag nr. L 120 om skifte af dødsboer. Udvalget

har herunder stillet spørgsmål til justitsministeren til sidstnævnte

lovforslag, og der henvises til tillægsbetænkningen over dette.

Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig henvendelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende lovforslagene.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP) Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen