Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 128

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Kunstfond
Nr L 128 1995-96, 1. samling

Afgivet af Kulturudvalget

Afgivet: 19960320

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til kulturministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og mundtlige henvendelser fra Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer og Danske Populærautorer.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Venstres og Dansk Folkepartis medlemmer) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Venstres medlemmer af udvalget) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling.

Et andet mindretal (Dansk Folkepartis medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Hanne Andersen (S) fmd. Søren Hansen (S) Eva Fatum (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Peder Sass (S) Margrete Auken (SF) Elsebeth Gerner Nielsen (RV) Aage Frandsen (SF) Peter Duetoft (CD) Ester Larsen (V) Helge Sander (V) Lars Løkke Rasmussen (V) nfmd. Hans Christian Schmidt (V) Torben Rechendorff (KF) Agnete Laustsen (KF) Brian Mikkelsen (KF) Ole Donner (DF)

Fremskridtspartiet og Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen