Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 50-årig kvinde blev den 19. december 2002 undersøgt af en reservelæge på skadestuen, efter at hun på cykel var stødt ind i en anden cyklist og havde slået hagen ned i cykelstyret. Der blev foretaget røntgenbillede af kæben (ortopantomografi). Røntgenbillederne blev vurderet af en speciallæge fra radiologisk afdeling, som fandt, at der ikke var tegn på brud, men at undersøgelsen ikke var sufficient.

På grund af fortsatte gener fra specielt hagepartiet blev patienten af egen læge henvist til tand- mund- og kæbeafdelingen, hvor hun den 19. februar 2003 blev undersøgt. Der blev foretaget røntgenundersøgelse, som viste brud af underkæben (venstre collum mandibulae).

Der blev klaget over, at patienten den 19. december 2002 ikke modtog en korrekt behandling, idet et brud på kæben ikke blev konstateret.

Den fulde tekst

Klage over, at brud på kæben ikke blev konstateret

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere reservelægen for hendes behandling af patienten den 19. december 2002 på skadestuen, idet det var nævnets vurdering, at det ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at en reservelæge fra ortopædkirurgisk afdeling ikke opdagede, at der var forandringer i form af forkortning af underkæbebenet og forskydning ved kæbeleddet, når der ikke samtidig var en synlig brudlinie.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere speciallægen fra radiologisk afdeling, idet det var nævnets opfattelse, at på trods af, at speciallægen vurderede, at røntgenundersøgelsen ikke var sufficient, burde han have erkendt forandringerne i kæbebenet og på grundlag af disse have tilrådet patienten, at hun blev indkaldt til specialoptagelser af det pågældende kæbeled.

Det var nævnets vurdering, at røntgenundersøgelsen af patientens kæbe den 19. december 2002 viser en betydelig forkortning af underkæbebenets venstre side ved kæbeleddet, og at ledhovedet står roteret og forskudt i forhold til ledskålen. Det var nævnets vurdering, at forandringerne med stor sandsynlighed er udtryk for et brud i kæbehalsen med skred af ledhovedet. Højre side af kæbebenet frembyder intet unormalt.

Nævnet fandt endvidere grundlag for at kritisere den læge på ortopædkirurgisk afdeling, der på røntgenkonferencen efter den 20. december 2002 havde ansvaret for at følge op på behandlingen af patienten, idet der var tale om røntgenbilleder, der blev beskrevet som ikke værende sufficiente.