Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 149

Betænkning over Forslag til lov om eksklusive økonomiske zoner
Nr L 149 1995-96, 1. samling

Afgivet af Udenrigsudvalget

Afgivet: 19960410

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i to møder.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Lotte Henriksen (S) Helen Beim (S) Hans-Pavia Rosing (S) Jytte Madsen (S) Frederik Nørgaard (S) Margrete Auken (SF) Jørgen Estrup (RV) fmd. Holger K. Nielsen (SF) Arne Melchior (CD) Knud Enggaard (V) Otto Steenholdt (V) Ulla Tørnæs (V) Jens Hald Madsen (V) Agnete Laustsen (KF) Henriette Kjær (KF) Frank Dahlgaard (KF) Pia Kjærsgaard (DF) nfmd. Fremskridtspartiet og Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen