Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 254

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Nr L 254 1995-96, 1. samling

Afgivet af Kirkeudvalget

Afgivet: 19960502

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i et møde.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Tove Lindbo Larsen (S) nfmd. Hanne Andersen (S) Anna-Marie Hansen (S) Jytte Madsen (S) Jens Peter Vernersen (S) Margrete Auken (SF) Elsebeth Gerner Nielsen (RV) Peter Christensen (S) Jes Lunde (SF) Bodil Thrane (V) Birthe Rønn Hornbech (V) fmd. Christian Mejdahl (V) Jonna Grønver (V) Torben Rechendorff (KF) Brian Mikkelsen (KF) Niels J. Langkilde (KF) Poul Nødgaard (DF) Fremskridtspartiet, Enhedslisten og Centrum-Demokraterne havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen