Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 37

Betænkning over Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland (Gevinstgivende spilleautomater)
Nr L 37 1994-95, 1. samling

Afgivet af Udvalget vedrørende Grønlandslove

Afgivet: 19941110

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i et møde.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Udvalget indstiller videre, at Folketinget vedtager, at udvalget vedbliver at bestå indtil folketingssamlingens slutning.

Hans-Pavia Rosing (S) fmd. Finn Rudaizky (S) Dorte Bennedsen (S) Søren Hansen (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Margrete Auken (SF) Vibeke Peschardt (RV) Keld Albrechtsen (EL) Sonja Albrink (CD) Otto Steenholdt (V) nfmd. Mariann Fischer Boel (V) Ulla Tørnæs (V) Johannes Martin Olsen (V) Bendt Bendtsen (KF) Helge Adam Møller (KF) Gitte Seeberg (KF) Ole Donner (FP)

Officielle noter

Ingen