Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 9-årig pige blev den 10. april 2003 undersøgt på børneafdelingen på sygehus A, hvor blandt andet CT-scanning af lungerne gav mistanke om en sygdom i lungeblærerne (alveolitis). På denne baggrund blev patienten den 14. april 2003 indlagt på børneafdelingen på sygehus B til nærmere undersøgelse. Her blev det besluttet at udtage en vævsprøve af lungen gennem kikkert i bronkierne (bronkoskopi) samt en skylning af bronchierne (bronkioalveolær lavage, BAL).

Den 15. april 2003 udførte en afdelingslæge fra thoraxkirurgisk afdeling en bronkoskopi samt en vævsprøve fra venstre lunge gennem brystvæggen (åben biopsi). Efter indgrebet blev der indlagt dræn i venstre lungesæk. Kikkertundersøgelsen af bronkierne var normal. Afdelingslægen foretog ikke en skylning af bronkierne. Mikroskopisk undersøgelse af vævsprøven fra lungen viste en svær alveolitis. Efter disse indgreb blev patienten kørt tilbage til børneafdelingen og tilset af en 1. reservelæge, der konstaterede, at patienten ikke var akut smerteforpint, men klagede over smerter ved hoste. Desuden var iltindholdet i blodet normalt på ilttilskud. Der blev ordineret smertestillende stikpiller (Panodil), smertestillende tabletter (Morfin), indsprøjtning i venen af smertestillende medicin (Toradol) samt antibiotika (Zinacef) i ét døgn.

Den 16. april 2003 kunne drænet i lungesækken fjernes. Iltindholdet i blodet uden ilttilskud var let nedsat, hvorfor 1. reservelægen mistænkte lungebetændelse opstået efter indgrebet den 15. april 2003. Der blev ordineret undersøgelser til afklaring heraf, men disse kunne ikke bekræfte mistanken. Den 17. april 2003 blev patienten udskrevet.

Den 30. april 2003 blev patienten indlagt på børneafdelingen på sygehus A med henblik på behandling af lungelidelsen med binyrebarkhormoner.

Der blev klaget over, at patienten i perioden fra den 15. til den 17. april 2003 ikke modtog en korrekt behandling, idet hun ikke blev tilstrækkeligt undersøgt, og idet hun fik for meget smertestillende medicin.

Der blev videre klaget over, at patienten den 15. april 2003 ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med en biopsi, idet proceduren blev ændret fra indvendig til udvendig biopsi, og idet den bestilte skylning af lungerne blev undladt. Der blev endvidere klaget over, at forældrene den 15. april 2003 ikke blev tilstrækkeligt informeret efter det operative indgreb på patienten.

Den fulde tekst

Klage over ændring af operationsprocedure samt manglende samtykke og information

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere afdelingslægen for hendes behandling af patienten under operationen den 15. april 2003. Nævnet fandt dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om afdelingslægen, som den opererende læge, der tog beslutningen om ikke at foretage lungeskylning, havde sikret sig, at patientens forældre var blevet informeret om grundene til, at der ikke var foretaget lungeskylning under operationen.

Nævnet oplyste, at den mest præcise og korrekte måde at stille diagnosen på er ved at udtage en vævsprøve af lungevævet. Der er en risiko for blødning ned i lungerne ved at udtage prøven via luftvejene ved kikkertundersøgelse. Nævnet oplyste videre, at en åben/udvendig vævsprøve kan tages gennem meget små huller i brystvæggen, så patienterne stort set undgår ar.

Nævnet lagde til grund, at patienten havde alle tegn på at have en allergisk vævsreaktion i lungevævet, og at det havde stået på så længe, at hendes vejrtrækningsevne var påvirket. Det var derfor nævnets opfattelse, at beslutningen om ikke yderligere at berøve patienten vejrtrækningskapacitet ved at risikere blødning eller komme skyllevand i lungerne var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Det var dog nævnets opfattelse, at der er tale om en væsentlig ændring af proceduren for så vidt angår udtagning af vævsprøven, hvorfor patientens forældre forinden indgrebet skulle informeres om ændringen af proceduren, således at de kunne give et informeret samtykke.

Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at afdelingslægen ikke informerede patientens forældre om den ændrede procedure i forbindelse med operationen den 15. april 2003. Nævnet fandt dog, at afdelingslægen burde have noteret i journalen, hvilken information, hun gav patientens forældre den 14. april 2003.

Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hendes behandling af patienten den 15. og den 16. april 2003. Det var nævnets opfattelse, at de doser smertestillende medicin, som patienten fik ordineret, var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.